Siam insect zoo : Chiangmai

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา

ความเป็นมาของสวนสัตว์แมลงสยาม

[คัดลอกลิงก์]
สวนสัตว์แมลงสยาม (Siam Insect Zoo)
       เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แบบบูรณาการที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นสำหรับทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะเด็กๆ โดยมีคำจำกัดความว่า “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และฟาร์มแมลงมีชีวิต”
ตั้งอยู่ในตำบลเล็กๆ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับน้ำตกแม่สา

สวนสัตว์แมลงสยามแม่ริม เชียงใหม่ (Siam Insect Zoo)
      เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงมีชีวิตหลากหลายชนิด
ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดย อ.พิสุทธิ์เอกอำนวย ผู้ซึ่งสนใจ และรักงานด้านแมลงมาก
ได้รวบรวมตัวอย่างแมลงจากทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี มีทั้งแมลงแปลก แมลงหายาก
แมลงสวยงามที่น่าสนใจมากมาย และได้นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการความรู้หลากหลาย
ด้านกีฎวิทยา
เปิดให้เด็กๆและผู้ที่สนใจได้เข้าชมทั้งในรูปแบบแมลงสะสม และแมลงมีชีวิต
ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องการศึกษา วิจัยพัฒนา และเผยแพร่
ข้อมูลด้านกีฎวิทยาในเมืองไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น   ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลพิมพ์เผยแพร่ความรู้เป็นหนังสือจำนวนมากถึง 15 เล่ม และเป็นข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์
http://siaminsectzoo.com/ อย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

และในปี พ.ศ. 2554 สวนสัตว์แมลงสยามได้รับคัดเลือกให้เป็น“พิพิธภัณฑ์ต้นแบบการเรียนรู้ภาคเหนือ”
(Discovery Museum Knowledge Model Project) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(National Discovery Museum Institute) นำความภูมิใจมาเราทุกคน
และเป็นกำลังใจหนึ่งที่ทำให้เราพยายามพัฒนาสวนสัตว์แมลงสยามต่อไป

ประวัติผู้ก่อตั้ง
Pea1.jpg
อ.พิสุทธิ์ เอกอำนวย
        การศึกษา เกิดและเรียนที่จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนธัญบุรี  (ธัญบุรี '13) และมัธยมปลายที่โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ สอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร จนจบปริญญาโท สาขาอนุกรมวิธานของแมลง แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะต้องทำงานเลี้ยงตัวเอง โดยเริ่มรับราชการในกองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตรได้ 7 ปีเศษ ได้ลาออกมาทำงานในภาคธุรกิจ ร่วมกับบริษัทเคมีเกษตรของต่างประเทศหลายแห่ง ทั้งจากเยอรมัน (Schering Asia) ฝรั่งเศส (Elf Atochem Agri, Cerexagri) และอินเดีย (United Phosphorus) รวมแล้วนานกว่า 20 ปี ประสบการณ์ในการทำงานด้านป้องกันกำจัดศัตรูพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงศรีลังกาและบังคลาเทศมานาน ประกอบกับชอบการถ่ายรูป จึงได้ภาพประกอบที่บางส่วนหายากมาใช้ในการพิมพ์หนังสือ โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ ซึ่งเป็นหนังสือที่มีรูปสวยจนกลายเป็นหนังสือขายดีเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มที่สำคัญคือ Butterflies of Thailand ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นงานท้าทายที่ใช้เวลารวบรวมหลายปีกว่าจะสำเร็จลงได้และยังมีขายไปทั่วโลก นอกจากนี้ก็มี Beetles of Thailand การเลี้ยงด้วง แมลงปอ ตั๊กแตน จิ้งหรีด ตั๊กแตนตำข้าว ตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ เป็นต้น จนถึงปัจจุบันที่ยังมีจำหน่ายอยู่มีรวม 15 เล่ม
        การก่อตั้งสวนสัตว์แมลงสยาม ต้องใช้เงินสูง เมื่อยังไม่มีโอกาสก่อตั้งทั้งที่คิดจะทำไว้นานหลายสิบปีแล้ว ที่ทำได้ก็เพียงเก็บรวบรวมเงินเพื่อซื้อที่ดินทำสวนที่จังหวัดลำพูน ในช่วงนั้นมีการทำลำไยนอกฤดูใหม่ๆ ซึ่งยังเป็นช่องทางหาเงินได้ดี เมื่อมีกำไรและมีเงินมากพอจึงได้หาซื้อที่ดินเพื่อทำสวนสัตว์แมลงสยามตามที่ตั้งใจไว้ได้ที่แม่ริม เชียงใหม่ ได้ทำการก่อสร้างและเปิดกิจการพร้อมกับงานพืชสวนโลกในปลายปี พ.ศ. 2549 แต่กิจการล้มลุกคลุกคลาน เพราะปัญหามากมายรวมทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองที่กระทบการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็ได้ลูกชายคนโต (สุทธา) มาช่วยกันพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีคนรู้จักกว้างขวางขึ้นในปัจจุบัน
      
        The raiser of SIZ, Mr. Pisuth Ek-Amnuay was honored to receive an Outstanding Alumnus Award on Aggie Day ’54, 7th January 2011, from the Kasetsart University Alumni Association Under the King’s Patronage (K.U.A.) and the Kasetsart University Faculty of Agriculture. These awards honor four groups of recipients engaged in research, farming, private sector business, and governmental work including state enterprises. The author received an award as an Outstanding Researcher in Entomology. Certainly, this accolade was bestowed because of the author’s several published books in entomology, including Butterflies of Thailand and Beetles of Thailand, for founding the Siam Insect Zoo & Museum, and from the contributions through his own websites.

pea3.jpg pea2.jpg
        สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์” ใช้อักษรย่อ “ส.มก.” ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาให้รางวัลประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร แก่ผู้เขียน ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2553″ โดยนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 ด้วยผลงานวิจัยด้านกีฏวิทยา จนสามารถพิมพ์เป็นหนังสือเกี่ยวกับแมลงมากกว่าสิบเล่ม เป็น webmaster www.malaeng.com และ http://siaminsectzoo.com/ เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม (Siam Insect-Zoo & Museum) แผ่นแก้วคริสตรอลเกาะสลักที่ผู้เขียนได้รับในวันนั้น นับเป็นรางวัล เป็นของขวัญที่มีค่ามากสำหรับวันปีใหม่ 2554 นี้ ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานด้านแมลงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1483247_647041295350880_182512850_n.jpg
      
ล่าสุดผู้เชียนยังได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ใช้อักษรย่อ “ส.มก.” ในปี พ.ศ. 2557 อีกด้วย

The Author (from the book Butterflies of Thailand 2nd and revised edition, availability by the first quarter of 2012)
        The author studied Entomology in 1974 and received a Master’s of Science Degree in Entomology  from Kasetsart University in 1982 by completing a thesis on dragonfly taxonomy. He  has collected all kinds of insects and built up a large private collection since then. The Siam Insect Zoo &  Museum (SIZ), currently known as Siam Insect Museum, was founded by him in October 2006, and  two technical websites on insects, http://www.malaeng.com/ and http://www.siaminsectzoo.com/, were started in the following year.
        The author worked for the Entomology and Zoology Division of the Department of Agriculture in the Ministry of Agriculture for seven years. He then moved to work for agro-chemical  companies in Thailand, including multinational companies from Germany, France, and India for about 24 years.  He retired early at the end of 2010. He is currently an Adjunct Professor in Entomology at the Graduate School of Kasetsart University in Bangkok. He enjoys taking photographs and has a private library of photos of plants, insects,  plant pests, and plant diseases that enabled him to write the popular handbook Plant Diseases and Insect Pests of Economic Importance. An English version of his book Beetles of Thailand was first published  in 2002 and the second edition was published in 2008. Another eight, small Thai language handbooks on beetles, butterflies and dragonflies were published in 2009. Butterflies of Thailand, 2nd and revised edition has been one of the most difficult and challenging books to complete. The enthusiasm of Thai people for nature and insects has increased over the last five  to ten years, perhaps stimulated by the increasing number of insect guidebooks, local insect websites,  and many butterfly farms, including SIZ.
pea4.jpg
        The author is married to Jeeranoot Ek-Amnuay, who works for the Department of Agriculture.  They have two sons. Their elder son, Suttha, graduated with a degree in Architecture from Silpakorn University. He works for the SIZ, learning about insects on the job,  and has adapted well to insect breeding and rearing- especially beetles. Their youngest son, Thanasith, graduated with a degree in Dentistry from Mahidol University in 2010 and works for the Chaophaya Hospital in Bangkok.

โพสต์ 2015-9-14 08:09:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด
11102706_838836556171352_3076997073612157772_n.jpg
รายการทีวี คนไทยหัวใจไม่ท้อ ออกอากาศเมื่อ 6 เม.ย.56 เวลา 08.25 น. ช่อง 5 ตอน อ. พิสุทธิ์ เอกอำนวย
"ถ้าคิดจะทำอะไรที่น่าจะทำได้ แม้จะยากและลำบากเพียงใดก็ตาม ความพยายามจะทำให้สำเร็จเสมอ และที่สำคัญต้องทำให้ดีที่สุด"
http://youtu.be/5TGMsqlcHL8
โพสต์ 2016-2-9 06:27:48 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อ้าว ออกอากาศไปแล้ว ไม่ยักรู้ งั้นไปดูย้อนหลังกันดีกว่า คนเลี้ยงด้วงไม่ควรพลาดเพราะมีดักแด้ด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสตัวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการเพาะเลี้ยงกันได้ ถ้าปลายเขาไม่งอเพราะติดขอบกล่องที่เลี้ยงคงจะได้เฮเรื่องความยาวและความสมบูรณ์แน่นอน

ผู้อยู่ในฉาก (สุทธา เอกอำนวย และกุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ) รายการอี้งที่งเสียว ออกอากาศประมาณกลางมกราคม 2559 เวลา 22.00 น.(สี่ทุ่ม) ช่อง 8  มีเรื่องการเปิดตัวด้วงยักษ์ ด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสที่ยาวที่สุด ราคาแพงที่สุดของไทย เกือบติดอันดับโลก ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงและยังมีชีวิตอยู่ด้วย
Siam Insect Zoo, Chiang Mai, Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=Gcvzp221vyk&feature=youtu.be
1.jpg
2.jpg
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|Siam insect zoo  

GMT+7, 2019-8-17 22:25 , Processed in 0.210490 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20141225, Rev.34

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้