Siam insect zoo : Chiangmai

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา

A Checklist of Common Edible Mushrooms in Thailand บัญชีรายชื่อเห็ดดังๆ ที่กินได้ในประเทศไทย

[คัดลอกลิงก์]
This is a tentative checklist with most common species known and some imported species
บัญชีชั่วคราวเห็ดกินได้ที่รู้จักกันในประเทศไทย
        ทำไมเห็ดจึงเกี่ยวข้องกับแมลง คำตอบง่ายๆ คือเห็ดเป็นอาหารของแมลงหลายชนิด หนอนด้วงคีมชอบกินเชื้อเห็ดมาก เห็ด
Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H.Sung et al. หรือเห็ดถั่งเช่า เป็นเห็ดที่เกิดกับตัวหนอนในธรรมชาติที่มีคุณค่าและราคาสูงมาก เห็ดยังเกิดกับแมลงได้หลายชนิด เช่นตัวอ่อนจั๊กจั่น ส่วนเห็ดโคน (Termite mushrooms) Termitomyces fuliginosus, T. robustus ที่มีความสำพันธ์อย่างลึกซึ้งกับรังปลวก ซึ่งเป็นสิ่งลึกลับที่ยากจะอธิบายเหตุผลว่าทำไม
         

Agaricus bisporus
(J.E. Lange) Pilát, 1951 เห็ดแชมปิญอง เห็ดกระดุม เห็ดฝรั่ง

Agrocybe cylindracea
(DC 1815 : Fr.) Maire 1938
           เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดยานางิ (Yanagi Mutsutake)

Amanita hemibapha javanica
Corneret Bas  เห็ดระโงกเหลือง เห็ดไข่เหลือง

Amanita hemibapha hemibapha
(Berk. Et Broome) เห็ดระโงกแดง (การบริโภคเห็ดในสกุลนี้ต้องศึกษาให้ดีก่อน เพราะอาจจะเป็นพิษได้)

Amanita princeps
Corner et Bas เห็ดระโงกขาว
เห็ดไข่ห่านขาว

Astraeus hygrometricus
(Pers.) Morgan
            
เห็ดเผาะเห็ดถอบ เห็ดหนัง (Barometer Earthstars)

Aureoboletus gentilis
(Quél.) Pouzar เห็ดผึ้งทอง เห็ดผึ้งคำ


Auricularia auricula-judae
(Bull.) J.Schröt.. เห็ดหูหนู (Tree Ear, Wood Ear Fungus)

Boletus griseipurpureus
Corner เห็ดเหม็ด เห็ดเสม็ด (Hed Phueng Khom, Hed Med)

Calocybe indica P&C เห็ดหิมะ เห็ดตีนแรดอินเดีย (Milky Mushroom)
Calvatia craniformis Coker et Couch เห็ดจาวมะพร้าว Cantharellus cibarius Fr เห็ดขมิ้น   
Coprinus comatus
(O.F.Müll.) Pers., 1797 เห็ดหมึก (shaggy ink cap, lawyer’s wig) กินได้
Coprinus sp. เห็ดถั่วฝรั่ง ใกล้เคียงกับเห็ดหมึก กินได้ แต่เห็ดสกุลนี้หลายชนิดกินไม่ได้

Coprinus fimetarius
(L.) ex Fr. เห็ดโคนน้อย เห็ดถั่ว

Flammulina velutipes
(Curt:Fr.) Singer
           เห็ดเข็มทอง (
Enokitake, Golden Mushroom, Winter Mushroom)

Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst เห็ดหลินจือ (Lingzhi)

Grifola frondosa
(Dick : Fr.) Gray  เห็ดไมตาเกะ (Maitake หรือ Hen of the Woods)

Heimiell retispora
(Pat,and Bak.) Boedijn. เห็ดผึ้ง หรือเห็ดปอดม้า

Hericium erinaceus
(Bull. ex Fr.) Pers.
            
เห็ดปุยฝ้าย หรือ เห็ดหัวลิง (Monkey Head, or Yamabushitake – Japanese)
(This is a tentative checklist with most common species known and some imported species)
Hypsizigus tessellatus  Syn. Hypsizygus marmoreus

            เห็ดชิเมจิขาว (White buna-shimeji)

           เห็ดโคนหลวง เห็ดซิเมจิ (Brown buna-shimeji, Hon-shimeji)      

Lactarius sp. เห็ดหาด(Candy Cap or Curry Milkcap)

Lactarius piperatus (Scop. ex Fr.) S. F. Gray เห็ดข่าหรือเห็ดข่าขาว
     
Lentinula edodes(Berk.) Peglerเห็ดหอม (Shiitake)

Lentinus giganteus
Berk เห็ดโต่งฝน (Hed Tong Fhon) หรือเห็ดอรัญญิก

Lentinus polychrous Lev. เห็ดกระด้าง เห็ดขอนดำ เห็ดบด เห็ดลม

Lentinus sajor-caju
Fr. [Pleurotus sajor-caju has been misapplied] เห็ดตีนปลอก (White-rot Fungus)

Lentinus squarrosulus (Mont.) Singer เห็ดขอนขาว (Tropical White or Root Fungus)
Lopharia papyraceaJungh. เห็ดกระโดน เห็ดตีนตุ๊กแก  

Ophiocordyceps sinensis
(Berk.) G.H.Sung et al.;
             Syn. Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. เห็ดถั่งเช่า
   
Oudemansiella canarii
  (Jungh.) Höhn เห็ดอูดิมาน เห็ดบราซิล (Gilled Mushroom, Porcelain Slimecap)

Pholiota nameko
(T. Itô) S. Ito & S. Imai
            เห็ดนาเมโกะ (Nameko, Viscid Mushroom)

Pallus indusiatus
Vent. & Pers. เห็ดเยื่อไผ่ หรือเห็ดร่างแห (Bamboo fungus)
Inonotus linteus (Berk. & M.A. Curtis) Teixeira เห็ดกระถินพิมาน

Phaeogyroporus porentosus
(berk. ET. Broome)
            เห็ดตับเต่า เห็ดห้า หรือเห็ดน้ำผึ้ง (Bolete)
Pleurotus spp. (the second most important cultivated mushroom in terms of world production)
Pleurotus citrinopileatus Singer, 1943
            เห็ดนางรมสีทอง Golden Oyster Mushroom
Pleurotus cystidiosus (Jacq.) P. Kumm, 1871
            เห็ดเป๋าฮื้อ Abalone Mushroom

Pleurotus eous
(Berk.) Sacc.  
            เห็ดภูฐาน เห็ดนางรมภูฐาน เห็ดนางฟ้าภูฐาน Bhutan Oyster Mushroom

Pleurotus eryngii
(DC.) Gillet, 1874
            เห็ดนางรมหลวง เห็ดเออรินจิ  King Oyster Mushroom

Pleurotus flabellatus (Berk. & Broome) Sacc., 1887
            เห็ดนางนวล Pink Oyster Mushroom
  
Pleurotus giganteus (Berk.) Karunarathna & K.D. Hyde เห็ดถ้วยยักษ์ (Giant Cup Mushroom)
Pleurotus ostreatus (Jacq.ex.Fr) Kummer

           เห็ดนางรมขาว White Oyster Mushroom

            เห็ดนางรมสีเทา Grey or Winter Oyster Mushroom
            เห็ดนางรมดอย Blue Type Oyster Mushroom  

          เห็ดนางรมฮังการี Tree Oyster Mushroom

Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singers
            เห็ดนางฟ้า Phoenic Oyster Mushroom
            เห็ดนางฟ้าอินเดีย Indian Indian Oyster Mushroom
Pleurotus tuberregium (Fr) Singer
            เห็ดนางรมหัว King Tuber Oyster Mushroom
Polyporus sacer Fr.  เห็ดนมเสือ

Russula alboareolata
Hongo  เห็ดน้ำแป้ง หรือเห็ดข้าวแป้ง (ชื่อพื้นเมือง)  
Russula cyanoxantha Schaeff.ex Fr. เห็ดหน้าม่วง หรือเห็ดหน้าแหล่ (ชื่อพื้นเมืองทางอีสาน)
  

Russula densfolia
(Secr) Gill.เห็ดถ่าน หรือเห็ดถ่านเล็ก

Russula emetica
เห็ดแดงน้ำหมากเห็ดหน้าแดง
  

Russula lepida
Fr. เห็ดก่อ เห็ดแดง  

Russula virescens
(Schaeff.) Fr.เห็ดไค หรือเห็ดตะไคล (อีสาน) เห็ดหล่ม หรือ เห็ดหล่มกระเขียว (เหนือ)
(Green Agaric, or Greenish Mushroom)
Schizophyllum commune Fr., 1815
            เห็ดแครง  เห็ดตีนตุ๊กแก เห็ดมะม่วง หรือเห็ดยาง Common Schizophyllum Mushroom

Termitomyces fuliginosus, T. robustus, T. clypeatus
(serveral species).
           เห็ดโคน (
Termite mushrooms)

Tremella fuciformis Berk. เห็ดหูหนูขาว (White Jelly Fungus)

Tricholoma crassum
(Berk.) Sacc.
            เห็ดตีนแรด เห็ดตับเต่าขาว หรือเห็ดจั่น (White Tricholoma)

Volvariella volvacea (Bull. Ex Fr.) Sing เห็ดฟาง เห็ดบัว (Straw Mushroom)
_____________
I am not a mushroom expert and know not much in Microbiology, but mushroom collection and medical benefits are interesting. Mycelia of some particular mushrooms are essential foods for some stag beetles grubs. More investigation is needed.

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
 เจ้าของ| โพสต์ 2017-2-11 19:53:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สามารถดูเรื่องและแมลงศัตรูเห็ดได้ในหนังสือ โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ เล่ม 5

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|Siam insect zoo  

GMT+7, 2019-7-18 16:44 , Processed in 0.051804 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20141225, Rev.34

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้