บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่

(เฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น)
฿ 100
  • เข้าชมแมลง
  • ที่จอดรถ
Hot

บัตรเข้าชม เด็ก

(เฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น)
฿ 60
  • เข้าชมแมลง
  • ที่จอดรถ

บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่

(ต่างชาติ)
฿ 200
  • เข้าชมแมลง
  • ที่จอดรถ
Popular

บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่

(เด็ก)
฿ 150
  • เข้าชมแมลง
  • ที่จอดรถ