สวนสัตว์แมลงสยามเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ตามความตั้งใจของเจ้าของคือ “อ.พิสุทธิ์ เอกอำนวย” นักกีฏวิทยาผู้คว่ำหวอดอยู่ในวงการแมลงของเมืองไทยมานานกว่า 50 ปี มีผลเป็นหนังสือวิชาการด้านแมลงที่สำคัญของประเทศมากมาย เช่น Butterfly of Thailand, Beetle of Thailand, โรคและแมลงศัตรูพืชของเมืองไทย, ทุเรียนราชาผลไม้, อะโวคาโดผลไม้เพื่อสุขภาพ เป็นต้น

เกียรติประวัติ

  • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
  • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท อาชีพอิสระ ประจำปี 2557

และในปี 2554 สวนสัตว์แมลงสยามได้รับคัดเลือกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบการเรียนรู้ภาคเหนือ จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการทำงานสร้างสรรค์เพื่อสังคมของพวกเราตลอดมา